Daniel and Gaelyn Beal

Status:  
Specialty:  
Range:
 

Active
Norwegian
Norwegian

CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW

Gaelyn and Daniel Beal

CLICK TO ENLARGE


Daniel and Gaelyn Sundstedt Beal are teachers of Norwegian dance.

Daniel Sundstedt Beal holds an M.A. in dance from the University of Oregon and teaches Norwegian dance in Minneapolis, Minnesota. The couple are members of the North Star Nordic Dancers.


Dances from Norway PUBLICATION

Beal, Daniel. Dances from Norway. Minneapolis, Minnesota: Precision Graphics, Inc.. 202 pp. Includes sheet music, all words and translations. Historical notes, good footnotes. Excellent descriptions of Norwegian styling, many clear diagrams, four childrens dances, eleven song dances, sixteen figure-dances, and eleven old-time couple dances. Hardcover. 1988.Dances Daniel and Gaelyn have taught include

Å kjøre vatten
Eg gjætte Tulla
Fran Danser ein Haugkall
Gamalt
Hei Huskom i Hei
Humppa
Jeg gikk meg over sjø og land
Katrilli Repolasta
Kerenski
Klappdans
Krossadans med seks
Noutan Repianen
Riivattu
Ringlender fra Røros
Rugen
Seksmannsril
Sju gjenter går i ringen
Tretur fra Fana